Amazion

You are here: Home

[tfg_social_share]


NEWS | 2018/10/10 | LKRO
Barangay Amazion

 

Noong 1948, si Maximo Guibiernas, isang pilantropo katulad ng parehng tagapagtatag ng Philippines Crusader World Army Mission (Hilario Camino Moncado – tagapagtatag), isang panrelihiyong grupo, pumunta rito sa bahaging bulubunduking lugar. Naniniwala siyang ang lugar ay isang Zion, isang banal na pook na nabanggit sa bibliya.

Dahil sa kanyang paniniwala, pinagsabihan niya ang kanyang mga tagasunod na sumama sa kanya at manirahan sa lugar. Ginawa nila ito at nagpatayo ng bahay upang panahanan. Gayundin, nagpatayo sila ng bahay-sabahan sa malapit. Sa tuwing sila ay nag-uusap, parati niyang binabanggit siya ang kanilang Ama; ang kanilang Ama at ang bagong lugar ay Zion, kalaunan, tinawag ng mga mamamayan ang lugar bilang Ama-Zion.

ang kauna-unahang Tenyente del Baryo, sa makatuwid ay si G. Maximo Guibiernas. Ito ay naging ganap na baryo noong 1959 sa pamamagitan ng resolusyon bilang 50.

 

Lupang Sakop: 1,180

Distansiya mula sa Kidapawan: 15 km

 @ 2018 Kidapawan City. All rights reserved.

Developed and Maintained by: Durian Studio