Nuangan

You are here: Home

[tfg_social_share]


NEWS | 2018/10/15 | LKRO
Barangay Nuangan

 

ang ngalang ito ay namula sa isang salitang Manobo na ang ibig sabihin ay “tubig”, subalit para sa mga Ilokano ito ay nangangahulugang “Kalabaw”, dahil sa salitang “NUANG”. Sa bahaging ito ng bayan, may isang ilog na hindi natutuyo kahit sa mga buwan ng tag-init, kaya ang mga tao at kalabaw sa lugar na ito at sa kalapt-lugar, dito sila naliligo. Ang orihinal na baryo ay parating tinatawag na “NUANGAN”, lugar kung saan maraming naliligong kalabaw. Ang mga unang nanirahan sa lugar ay mga Manobo. Ang mga Ilocano ang sumunod na tumira sinundan ito ng iba pang tribu. Ang unang Tenyente del Baryo ay si Katigan Icdang, sinundan ni Crisostomo David at Andres L. Tamayo. Ang Nuangan ay naging ganap na baryo noong 1950 sa bisa ng resolusyon bilang 50.

 

Lupang Sakop: 530.4

Distansiya mula sa Kidapawan: 3 km.@ 2018 Kidapawan City. All rights reserved.

Developed and Maintained by: Durian Studio